اسپرسوساز توکار بوش مدل CTL636ES1

اسپرسوساز توکار بوش مدل CTL636ES1

اسپرسوساز توکار بوش مدل CTL636ES1